Uwaga Rodzice!

Poniżej przedstawiamy numery polis ubezpieczenia od zdarzeń, wypadków które opłacali państwo w miesiącu Wrześniu 2017. Jednocześnie przypominam iż ubezpieczenie obowiązuje cala dobę oraz obejmuje zdarzenia poza placówka.

Ubezpieczalnia INTERRISK

szkody zgłaszamy przez stronę internetową www.interrisk.pl

EDU-A/P 048480 polisa przedszkola ul. Mylna dla składki 24,80 zł

EDU-A/P 048481 polisa przedszkola ul. Piłsudskiego dla składki 24,80 zł

EDU-A/P 048482 polisa przedszkola ul. Piłsudskiego dla składki 16,80 zł

 
"Dziecko jest zapowiadającą się zorzą człowieczeństwa, istotą chłonną i ciekawą wielkiego świata ludzi"