Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

1) Rodzice nowych dzieci aplikujących do przedszkola pobierają wniosek o przyjęcie do przedszkola od 17 lutego 2020r. w biurze przedszkola na ul. Piłsudskiego lub na ul. Mylnej . Wypełniają ją i zwracają w terminie do 23 marca 2020r.

2) Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola pobierają od 03 lutego 2020r. w biurze przedszkola na
ul. Piłsudskiego lub na ul. Mylnej „DEKLARACJĘ o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu „SMYK”. Wypełniają ją i zwracają w terminie do 14 lutego 2020r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) i Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe oraz dane dzieci jest Niepubliczne Przedszkole SMYK w Kwidzynie z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 28, 82-500 Kwidzyn, w imieniu której działa Dyrektor Elżbieta Trynda Kontakt z Dyrektorem przedszkola:

drogą papierową na adres: ul. Piłsudskiego28, 82-500 Kwidzyn oraz
mailowo: smyk-kwidzyn@gmail.com lub elatsmyk@o2.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych którym jest Wojciech Wilk mogą Państwo się skontaktować wysyłając maila na adres: biuro@rodo-wolfserwis.pl (lub telefonem) 606 429 011