O Smyku

O Smyku

rainbow

O Smyku

O przedszkolach:

Powrót do aktywności zawodowej po urlopie rodzicielskim jest zwykle bardzo trudny dla rodziców. Najważniejszą sprawą w takiej sytuacji jest znalezienie odpowiedniej opieki dla dziecka. Dlatego jedna z naszych placówek (żłobek ul. Mylna 3A – koło SP 4), położona jest z dala od gwaru głównych ulic, jest wprost wymarzonym miejscem dla rodziców i dzieci rozpoczynających swoją przygodę z przedszkolem. Kameralne grupy, wiele atrakcyjnych zajęć, piękny plac zabaw, a co najważniejsze, profesjonalna i ciepła kadra, sprawiają że dzieci czują się tu jak w raju a rodzice spokojni. Dla udogodnienia i komfortu rodziców nasza placówka czynna jest w godz. 6.00 – 17.00 przez 12 miesięcy w roku.

W naszej placówce przestrzegamy Konwencji Praw Dziecka oraz kierujemy się powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi. Najważniejszym zadaniem naszego przedszkola jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa na najwyższym poziomie i stworzenie im jak najlepszych warunków rozwoju. Temu są podporządkowane: opieka, wychowanie i edukacja.

 

 

Misja i cele:

Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne zapewniające wspomaganie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami.
Dążymy do wyrównania szans edukacyjnych wszystkich dzieci .
Stwarzamy atmosferę sprzyjająca akceptacji każdego dziecka
Pragniemy aby nasze dzieci posiadały umiejętność racjonalnego myślenia
Chcemy aby nasze dzieci były ciekawe świata, pomagamy stać się samodzielnymi, poznać siebie i rozumieć innych
Staramy się aby wychowankowie znajdowali oparcie w opiekunach i specjalistach
Wychodzimy naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom dzieci.
Przestrzegamy praw dziecka, dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczna komunikacje interpersonalną
Wzmacniamy wiarę dziecka we własne siły i możliwości oraz zapewniamy osiągniecie sukcesu
Zmierzamy do tego aby dziecko było świadome i wrażliwe.
Pragniemy, aby tworzenie dawało naszym dzieciom radość i nauczyło ich twórczo i kreatywnie myśleć oraz działać w przyszłości.

 

 

Bezpieczeństwo:

Przedszkole Smyk jest placówką o bardzo wysokim standardzie, która powstała z myślą o najmłodszych mieszkańcach Kwidzyna i nie tylko. Przedszkole pod każdym względem jest przystosowane do potrzeb dzieci. Placówka spełnia wszelkie wymogi prawa krajowego oraz Unii Europejskiej. Dysponujemy przestrzennymi, słonecznymi salami dydaktycznymi oraz specjalnie przystosowanymi do potrzeb dzieci toaletami w OBU Przedszkolach. Wszystkie pomieszczenia wyłożone zostały bezpieczną, antypoślizgową oraz antyalergiczną wykładziną podłogową przeznaczoną specjalnie do placówek przedszkolnych. Placówka wyposażona została w systemy bezpieczeństwa tj. kamery i domofony. Do przedszkola należy również ogrodzony i monitorowany plac zabaw, który został wyposażony w atestowane zabawki przystosowane dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 
"Dziecko jest zapowiadającą się zorzą człowieczeństwa, istotą chłonną i ciekawą wielkiego świata ludzi"