Opłaty za przedszkole

Opłaty za przedszkole

kids read

Opłaty za przedszkole

1. OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLACH SMYK W ROKU SZKOLNYM 2017/18

GRUPY Z ZAJĘCIAMI DODATKOWYMI NA CAŁY DZIEŃ ORAZ NA PÓŁ DNIA
Czesne przy pobycie dziecka od 07.00 – 17.00 – OPŁATA STAŁA – 200 zł
Czesne przy pobycie dziecka od 07.00 – 12.00 – OPŁATA STAŁA – 100 zł
(w tym zajęcia dodatkowe i specjalistyczne)
UWAGA !
– zniżka na całodzienny pobyt dziecka 50 % (100 zł !)
– zniżka na pół dnia pobytu dziecka 50 % (50 zł !)
Kolejne dziecko uczęszczające do jednego z Naszych Przedszkoli
Obecność dziecka do 3 dni w miesiącu lub całomiesięczna nieobecność dziecka

WYŻYWIENIE CAŁODZIENNE – 8,00 zł.
WYŻYWIENIE NA PÓŁ DNIA – 6,80 zł.
W przypadku nieobecności dziecka rodzicowi zostaje zwrócona kwota wyżywienia za dany dzień/dni nieobecności

UWAGA! Warunkiem jest uprzednie zgłoszenie nieobecności dziecka w przedszkolu u wychowawcy lub telefonicznie
Opłata stała (czesne) w grupach z zajęciami dodatkowymi może ulec zmniejszeniu o 50% w przypadku:

– obecności dziecka w placówce do 3 dni w miesiącu, – całomiesięcznej nieobecności dziecka, – drugiego lub kolejnego dziecka z tej samej rodziny.

2. OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLACH SMYK W ROKU SZKOLNYM 2017/18

GRUPY ZŁOTÓWKOWE I PODSTAWA PROGRAMOWA
zgodnie z Art. 14 pkt 5 Ustawy o systemie oświaty wynoszą 1,00 zł. za każdą godzinę przekraczającą czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (nie krótszy niż 5 godz. dziennie).

CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE – 8,00 zł.

W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ – 6,80 zł.

Opłatę stałą i opłatę za wyżywienie wnosi się z góry, do 15 – go dnia każdego miesiąca w kancelarii Placówki bądź na konto bankowe

8594 8412 2220 3500 0189 2000 02
Potwierdzeniem wpłaty jest faktura którą otrzymają państwo od INTENDENTA

 
"Dziecko jest zapowiadającą się zorzą człowieczeństwa, istotą chłonną i ciekawą wielkiego świata ludzi"