Rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja do przedszkola

kids read

Rekrutacja do Przedszkola

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2018/19

Dyrektor Niepublicznych Przedszkoli Smyk z grupą żłobkową Elżbieta Trynda informuje, iż:

do dnia 12 lutego 2018 r. Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola mogą składać Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

14 lutego 2018 r. ogłoszona zostanie lista dzieci kontynuujących edukację przedszkolną

od 15 lutego do 26 marca 2018 r. odbywać się będzie nabór nowych dzieci. Rodzice składają odpowiednio Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola lub Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka

(wszystkie dokumenty dostępne w kancelarii przedszkola lub na stronie internetowej w zakładce „dla Rodziców”)

od 20 do 28 marca 2018 r. odbywać będzie się posiedzenie komisji rekrutacyjnej powołanej przez dyrektora placówki i weryfikacja Kart zgłoszeń

30 marca 2018 r. podana zostanie do publicznej wiadomości lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola i żłobka

9 kwietnia 2018 r. ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz Karty zgłoszenia należy składać w kancelarii placówki w nieprzekraczającym terminie.

ZAPRASZAMY !

 
"Dziecko jest zapowiadającą się zorzą człowieczeństwa, istotą chłonną i ciekawą wielkiego świata ludzi"