Rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja do przedszkola

kids read

Rekrutacja do Przedszkola

 

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2018/19

Dyrektor Niepublicznych Przedszkoli Smyk z grupą żłobkową Elżbieta Trynda informuje, iż:

do dnia 12 lutego 2018 r. Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola mogą składać Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

14 lutego 2018 r. ogłoszona zostanie lista dzieci kontynuujących edukację przedszkolną

od 15 lutego do 23 marca 2018 r. odbywać się będzie nabór nowych dzieci. Rodzice składają odpowiednio Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola lub Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka

od 9 do 13 kwietnia 2018 r. odbywać będzie się posiedzenie komisji rekrutacyjnej powołanej przez dyrektora placówki i weryfikacja Wniosków zgłoszenia dziecka do przedszkola lub Kart zgłoszenia dziecka do żłobka

23 kwietnia 2018 r. ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 została zakończona.
Listy przyjętych dzieci zostaną wywieszone 23.04.2018

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz Karty zgłoszenia należy składać w kancelarii placówki w nieprzekraczającym terminie.

ZAPRASZAMY !

 
"Dziecko jest zapowiadającą się zorzą człowieczeństwa, istotą chłonną i ciekawą wielkiego świata ludzi"