Opłaty za żłobek

Opłaty za żłobek

kids read

Opłaty za żłobek

Opłata za pobyt dziecka w żłobku Niepublicznego Przedszkola Smyk w roku szkolnym 2017/2018
Opłata stała (czesne) – 350 zł.
(w tym zajęcia dodatkowe i specjalistyczne)
Wyżywienie całodzienne – 8,00 zł.
UWAGA!
Przedszkole oraz żłobek nie korzysta z cateringu dlatego też jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa dzieci potrawy według obowiązujących norm

Nieobecność dziecka w Żłobku nie zwalnia rodziców z obowiązku uiszczenia opłaty stałej.

W przypadku nieobecności dziecka rodzicowi zostaje zwrócona kwota wyżywienia za dany dzień/dni nieobecności

Opłatę stałą i opłatę za wyżywienie wnosi się z góry, do 15 – go dnia każdego miesiąca w kancelarii Placówki bądź na konto bankowe 

1494 8412 2220 3500 0801 2900 01

Potwierdzeniem wpłaty jest rachunek.

 
"Dziecko jest zapowiadającą się zorzą człowieczeństwa, istotą chłonną i ciekawą wielkiego świata ludzi"