Rekrutacja do żłobka

Rekrutacja do żłobka

kids read

Rekrutacja do żłobka

1. Nabór odbywa się od 15 lutego do 17 marca.
2. Aby zapisać dziecko, należy pobrać z kancelarii placówki „Kartę zgłoszenia dziecka do Żłobka”, wypełnić i złożyć w placówce w nieprzekraczającym terminie wskazanym powyżej.
3. W dniach od 20 do 24 marca zostanie powołana Komisja rekrutacyjna, która będzie rozpatrywać złożone Karty. W przypadku dużego zainteresowania naszą placówką, Komisja określi kryteria naboru.
4. 30 marca ogłoszona zostanie lista dzieci zakwalifikowanych do Żłobka.
5. 7 kwietnia zostanie ogłoszona lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

6. Adaptacja nowo przyjętych dzieci odbywać się będzie w lipcu i sierpniu wg ustalonego harmonogramu, który zostanie podany do wiadomości w późniejszym terminie.

UWAGA !

Rekrutacja do Żłobka w trakcie trwania roku szkolnego jest przeprowadzana tylko na wolne miejsca o których prowadzący informuje na stronie www, mediach społecznościowych lub bezpośrednio w biurze placówki

 
"Dziecko jest zapowiadającą się zorzą człowieczeństwa, istotą chłonną i ciekawą wielkiego świata ludzi"