Plan dnia przedszkolaka

Plan dnia przedszkolaka

kids read

Plan dnia przedszkola

06.00-07.30 – Gry i zabawy poranne

Witamy dzieci i zapraszamy do naszych sal zabaw. Jest to czas przychodzenia dzieci i zabaw dowolnych w kącikach zainteresowań. Prowadzimy w tym czasie również zabawy integracyjne, zabawy wspierające rozwój i twórczą aktywność dzieci.

08.00-08.30 – Śniadanie

08.30-09.30 – Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne

Realizacja Podstawy Programowej oraz zajęć dodatkowych jak: język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia taneczne, etc.

09.30-10.00 – II Śniadanie

10.00-11.00 – Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne

Realizacja Podstawy Programowej oraz zajęć dodatkowych jak: język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia taneczne, etc.

11.00-12.00 – Pobyt na świeżym powietrzu

Inspirujemy dzieci do zabaw edukacyjnych, grupowych lub swobodnych. W ogrodzie przedszkolnym realizujemy gry i zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze. Kontynuujemy zajęcia dodatkowe.

12.00-12.30 – Obiad – II danie

12.30-14.00 – Odpoczynek Poobiedni

Dzieciom młodszym organizujemy odpoczynek pod kocykiem, czytamy bajki, słuchamy wspólnie muzyki relaksacyjnej.Dzieciom, które nie odpoczywają pod kocykiem, proponujemy spokojne zajęcia wyciszające.Dzieci starsze biorą udział w zabawach cichych i grach stolikowych, zabawach w kącikach zainteresowań. W tym czasie możemy również wyjść na spacer lub prowadzimy zajęcia dodatkowe.

14.00-17.00 – Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne

Prowadzimy zabawy wspomagające rozwój. pracujemy z dziećmi indywidualnie lub z grupą dzieci o zbliżonych potrzebach edukacyjnych. Korzystamy ze spacerów i zabaw na powietrzu. Kontynuujemy zajęcia dodatkowe w klubach tematycznych: plastycznym, sportowym, szachowym, tanecznym, teatralnym, etc.

 
"Dziecko jest zapowiadającą się zorzą człowieczeństwa, istotą chłonną i ciekawą wielkiego świata ludzi"