Aktualności

28 marca 2021

Wniosek

[…]
27 marca 2021

Komunikat dot.zahamowania rozwoju epidemii COVID-19

[…]
20 marca 2021

Bystry umysł

[…]

 
 

Zajęcia dodatkowe w smyku


Terapia logopedyczna
indywidualna

Terapia logopedyczna
grupowa

Zabawy z
językiem angielskim

Zajęcia rytmiczne
z elementami ZUMBY


Muzykoterapia – zajęcia wokalno
– muzyczne

Capoeira

Zajęcia multimedialne

Zajęcia plastyczne


Zajęcia kulinarne

Zajęcia w elementami
pedagogiki „Klanza”

Zajęcia z zakresu ekologii

Terapia pedagogiczna


Zajęcia sportowe/ piłkarskie

Eksperymenty fizyczno-chemiczne

Kodowanie na dywanie

Zajęcia teatralne