Aktualności

16 stycznia 2021

Zajęcia edukacyjne w czasie ferii w grupie pomarańczowej

[…]
16 stycznia 2021

Zajęcia kulinarne grupy białej

[…]
16 stycznia 2021

Podwodne opowieści grupy błękitnej

[…]

 
 

Zajęcia dodatkowe w smyku


Terapia logopedyczna
indywidualna

Terapia logopedyczna
grupowa

Zabawy z
językiem angielskim

Zajęcia rytmiczne
z elementami ZUMBY


Muzykoterapia – zajęcia wokalno
– muzyczne

Capoeira

Zajęcia multimedialne

Zajęcia plastyczne


Zajęcia kulinarne

Zajęcia w elementami
pedagogiki „Klanza”

Zajęcia z zakresu ekologii

Terapia pedagogiczna


Zajęcia sportowe/ piłkarskie

Eksperymenty fizyczno-chemiczne

Kodowanie na dywanie

Zajęcia teatralne