Rekrutacja

 
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA
NA NOWY ROK SZKOLNY 2022/2023
Terminy
Od 17.01.2022 r. – 31.01.2022 r.
Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola (rocznik 2016, 2017, 2018, 2019)
Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (u wychowawcy grupy)
24.01.2022 r. - 31.03.2022 r.
Pobranie i składanie przez nowych rodziców
Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

Wnioski dostępne będą:
• w biurach przedszkoli – z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego (ul. Piłsudskiego 28 oraz ul. Mylna 3 A)
• w formie elektronicznej do pobrania na stronie internetowej smyk-kwidzyn.pl w zakładce Rekrutacja.

Wniosek będzie można złożyć:
• w biurach przedszkoli – z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego
• w skrzynkach podawczych umieszczonych przy wejściach do budynków przedszkoli
• e-mailowo - wysyłając skan wypełnionego wniosku na adres e-mail: smyk.kwidzyn@gmail.com

20.04.2022 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji –
forma e-mailowa – każdy z Państwa otrzyma na podany we wniosku adres e-mail informację o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu dziecka do przedszkola
20.04.2022 r. - 29.04.2022 r.
Potwierdzenie przez Rodziców dzieci zakwalifikowanych woli uczęszczania dziecka do przedszkola na adres e-mail: smyk.kwidzyn@gmail.com


WAŻNE: Prosimy Państwa o wypełnienie wszystkich pól na wnioskach o przyjęcie dziecka do przedszkola, w szczególności podanie aktualnego numeru telefonu oraz adresu e-mail
Szczegółowych informacji udziela: Dyrektor przedszkola – Elżbieta Trynda tel. 503 914 401
Warto umówić się też na spotkanie
UWAGA ! Rekrutacja do Przedszkola w trakcie trwania roku szkolnego jest przeprowadzana tylko na wolne miejsca.

Wnioski do pobrania:
Deklaracja
Wniosek