Rekrutacja

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

1) Rodzice nowych dzieci aplikujących do przedszkola pobierają wniosek o przyjęcie do przedszkola od 17 lutego 2020r. w biurze przedszkola na ul. Piłsudskiego lub na ul. Mylnej . Wypełniają ją i zwracają w terminie do 23 marca 2020r.

2) Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola pobierają od 03 lutego 2020r. w biurze przedszkola na ul. Piłsudskiego lub na ul. Mylnej „DEKLARACJĘ o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu „SMYK”. Wypełniają ją i zwracają w terminie do 14 lutego 2020r.

3) Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej przedszkola 27 kwietnia 2020 r.


UWAGA !
Rekrutacja do Przedszkola i Żłobka w trakcie trwania roku szkolnego jest przeprowadzana tylko na wolne miejsca.
 

WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 - LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH


Prosimy o telefoniczne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola do dnia 4 maja 2010 r. - numery kontaktowe: 518 893 425 , 503 914 401