Rekrutacja

 

OGŁOSZENIE


Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola pobierają od 2 stycznia 2023r. DEKLARACJĘ o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu SMYK wypełniają ją i zwracają w terminie do 31 stycznia 2023r.REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA
NA NOWY ROK SZKOLNY 2023/2024
Terminy
Od 09.01.2023 r. – 31.01.2023 r.
Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola (rocznik 2017, 2018, 2019, 2020)
Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (u wychowawcy grupy)
01.02.2023 r. - 31.03.2023 r.
Pobranie i składanie przez nowych rodziców
Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

17.04.2023 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji –
forma e-mailowa – każdy z Państwa otrzyma na podany we wniosku adres e-mail informację o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu dziecka do przedszkola
17.04.2023 r. - 27.04.2023 r.
Potwierdzenie przez Rodziców dzieci zakwalifikowanych woli uczęszczania dziecka do przedszkola na adres e-mail: smyk.kwidzyn@gmail.com
WAŻNE: Prosimy Państwa o wypełnienie wszystkich pól na wnioskach o przyjęcie dziecka do przedszkola, w szczególności podanie aktualnego numeru telefonu oraz adresu e-mail
Szczegółowych informacji udziela: Dyrektor przedszkola – Elżbieta Trynda tel. 503 914 401
Warto umówić się też na spotkanie
UWAGA ! Rekrutacja do Przedszkola w trakcie trwania roku szkolnego jest przeprowadzana tylko na wolne miejsca.

Wnioski do pobrania:
Deklaracja
Wniosek