Rekrutacja

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA
NA NOWY ROK SZKOLNY 2024/2025

Terminy:

Od 22.01.2024 r. – 12.02.2024 r.
Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola (rocznik 2017, 2018, 2019, 2020)
Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (u wychowawcy grupy)

05.02.2024 r. - 10.03.2024 r.
Pobieranie i składanie przez nowych rodziców
Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola
 
Wnioski dostępne będą:

 - w biurach przedszkoli (ul. Piłsudskiego 28 i ul. Mylna 3A)

- w formie elektronicznej do pobrania na stronie internetowej https://smyk-kwidzyn.pl w zakładce Rekrutacja do przedszkola

Wniosek będzie można złożyć:

- w biurach przedszkoli

- skrzynkach podawczych umieszczonych przy wejściu do budynków przedszkoli

- e-mailowo - wysyłając skan wypełnionego wniosku na adres e-mail: smyk.kwidzyn@gmail.com


07.05.2024 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji –
forma e-mailowa – każdy z Państwa otrzyma na podany we wniosku adres e-mail informację o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu dziecka do przedszkola

07.05.2024 r. - 17.05.2024 r.
Potwierdzenie przez Rodziców dzieci zakwalifikowanych woli uczęszczania dziecka do przedszkola na adres e-mail: smyk.kwidzyn@gmail.com
WAŻNE: Prosimy Państwa o wypełnienie wszystkich pól na wnioskach o przyjęcie dziecka do przedszkola, w szczególności podanie aktualnego numeru telefonu oraz adresu e-mail

Szczegółowych informacji udziela:   Dyrektor przedszkola – Elżbieta Trynda  - tel. 503 914 401                        
Wicedyrektor przedszkola - Paweł Trynda - tel. 502 690 710

Warto umówić się też na spotkanie

UWAGA ! Rekrutacja do Przedszkola w trakcie trwania roku szkolnego jest przeprowadzana tylko na wolne miejsca.


Wnioski do pobrania:


Deklaracja
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola