Opłaty za przedszkole

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLACH SMYK W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Czesne  za pobyt dziecka w przedszkolu (OPŁATA STAŁA 150 zł*)
*opłata czesnego zawiera koszt wszystkich zajęć dodatkowych i specjalistycznych

WYŻYWIENIE CAŁODZIENNE** – 18,00 zł.

**W przypadku nieobecności dziecka rodzicowi zostaje odliczona kwota wyżywienia za dany dzień/dni nieobecności (w miesiącu następnym). UWAGA! Warunkiem jest uprzednie zgłoszenie nieobecności dziecka w przedszkolu u wychowawcy lub telefonicznie

Opłatę stałą i opłatę za wyżywienie wnosi się z góry, do 15 – go dnia każdego miesiąca na konto bankowe, na podstawie faktury przesłanej drogą elektroniczną na wskazany przez rodzica adres e-mail.

Nr konta: 8594 8412 2220 3500 0189 2000 02