Opłaty za przedszkole


1. OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLACH SMYK W ROKU SZKOLNYM 2019/20

GRUPY Z ZAJĘCIAMI DODATKOWYMI NA CAŁY DZIEŃ ORAZ NA PÓŁ DNIA
Czesne przy pobycie dziecka od 06.00 – 17.00 – OPŁATA STAŁA – 230 zł
Czesne przy pobycie dziecka 7.30-12.30 – OPŁATA STAŁA – 160 zł
(w tym zajęcia dodatkowe i specjalistyczne)

UWAGA !
Zniżka na 2-gie i kolejne uczęszczające dziecko (rodzeństwo) -160 zł czesne
Obecność dziecka do 3 dni w miesiącu lub całomiesięczna nieobecność dziecka – czesne 160 zł (czesne jest obniżone w miesiącu następnym)
WYŻYWIENIE CAŁODZIENNE – 8,20 zł.
WYŻYWIENIE NA PÓŁ DNIA – 7,00 zł.

W przypadku nieobecności dziecka rodzicowi zostaje odliczona kwota wyżywienia za dany dzień/dni nieobecności (w miesiącu następnym).
UWAGA! Warunkiem jest uprzednie zgłoszenie nieobecności dziecka w przedszkolu u wychowawcy lub telefonicznie


2. OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLACH SMYK W ROKU SZKOLNYM 2019/20

GRUPY ZŁOTÓWKOWE I PODSTAWA PROGRAMOWA
zgodnie z Art. 14 pkt 5 Ustawy o systemie oświaty wynoszą 1,00 zł. za każdą godzinę przekraczającą czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (nie krótszy niż 5 godz. dziennie).

CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE – 8,20 zł.
W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ – 7,00 zł.

Opłatę stałą i opłatę za wyżywienie wnosi się z góry, do 15 – go dnia każdego miesiąca na konto bankowe, na podstawie faktury przesłanej drogą elektroniczną na wskazany przez rodzica adres e-mail.

Nr konta: 8594 8412 2220 3500 0189 2000 02