Oferta przedszkola


W przedszkolu Smyk kładziemy nacisk na wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju. Zapewniamy naukę, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. Głównym celem przedszkola jest realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego zarówno w grupach „złotówkowych” jak i grupach z pełnym czesnym. Ponadto, grupom z pełnym czesnym oferujemy wiele zajęć dodatkowych takich jak:
 

Terapia logopedyczna
indywidualna


Terapia logopedyczna
grupowa

zabawy z
językiem angielskim


zajęcia z żeglarstwa


Muzykoterapia – zajęcia wokalno – muzyczne

Capoeira

Zajęcia multimedialne

Zajęcia plastyczne


Zajęcia kulinarne

Zajęcia w elementami
pedagogiki „Klanza”

Zajęcia z zakresu ekologii

Terapia pedagogiczna


Zajęcia sportowe/ piłkarskie

Eksperymenty fizyczno-chemiczne

Kodowanie na dywanie

Zajęcia teatralne
 

Plan dnia

 
GODZ. CZYNNOŚCI
6.00 – 7.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Czas do realizacji pomysłów dzieci. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotoryczną).
7.00 – 7.40 Zabawy integrujące grupę. Rozmowy kierunkowe na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy dowolne: oglądanie książeczki. Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela
7.40 – 7.50 Ćwiczenia poranne
8.30-9.00 Czynności samoobsługowe i higieniczne Przygotowanie do śniadania
Śniadanie
Przygotowanie do zajęć dydaktycznych
9.00 – 10.00 Zajęcia wychowawcze-dydaktyczno, programowe, obowiązkowe organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. malujemy, lepimy, rysujemy, konstruujemy, śpiewamy, tańczymy, poznajemy litery, liczymy, ćwiczymy, opowiadamy, rozmawiamy, słuchamy, Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Realizacja programów innowacyjnych opracowanych przez nauczycieli.
              Przygotowanie do II śniadania II śniadanie
Zabawa ruchowa Pobyt na świeżym powietrzu – gry i zabawy ruchowe, zabawy integracyjne, logopedia, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodowe itd...
Czynności samoobsługowe i higieniczne
Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów).
  12.00 – 12.30 Przygotowanie do obiadu I danie
      Poobiedni relaks, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań. Praca wyrównawcza.
Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy w terenie, spacery, gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez dzieci.
Czynności samoobsługowe i higieniczne
14.00 - 14.20 Przygotowanie do obiadu II danie
14.20-16.30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów). pobyt dzieci na świeżym powietrzu.
Zabawy dowolne g/w zainteresowań dzieci, (zabawy w kącikach zainteresowań, gry i zabawy stolikowe,) Rozchodzenie się dzieci do domu.
GODZ. CZYNNOŚCI
6.00 – 7.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Czas do realizacji pomysłów dzieci. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotoryczną).
7.00 – 7.40 Zabawy integrujące grupę. Rozmowy kierunkowe na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy dowolne: oglądanie książeczki. Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela
7.40 – 7.50 Zabawa ruchowa
8.30-9.00 Czynności samoobsługowe i higieniczne Przygotowanie do śniadania
Śniadanie
Przygotowanie do zajęć dydaktycznych
9.00 – 9.45               Zajęcia wychowawcze-dydaktyczno, programowe, obowiązkowe organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. malujemy, lepimy, rysujemy, konstruujemy, śpiewamy, tańczymy, poznajemy litery, liczymy, ćwiczymy, opowiadamy, rozmawiamy, słuchamy, Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Realizacja programów innowacyjnych opracowanych przez nauczycieli.
Przygotowanie do II śniadania II śniadanie
Zabawa ruchowa Pobyt na świeżym powietrzu – gry i zabawy ruchowe, zabawy integracyjne, logopedia, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodowe itd...
Czynności samoobsługowe i higieniczne
Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów).
  11.10 – 11.45 Przygotowanie do obiadu I danie
11.45-13.20     Poobiedni relaks, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań. Praca wyrównawcza, (leżakowanie w grupie dzieci młodszych)
Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy w terenie, spacery, gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez dzieci.
Czynności samoobsługowe i higieniczne
14.00 - 14.20 Przygotowanie do obiadu II danie
14.20-16.30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów). pobyt dzieci na świeżym powietrzu.
Zabawy dowolne g/w zainteresowań dzieci, (zabawy w kącikach zainteresowań, gry i zabawy stolikowe,) Rozchodzenie się dzieci do domu.